Join Now

Home

Būsto Kredito Pagrindai

Būsto Kredito Pagrindai

1. Pradinė įmoka

Kiekviena finansinė įstaiga reiklauja, kad Jūsų perkamam namui įneštumėte pradinę įmoką. Net ir „be pradinės įmokos“ būsto kredito paskolos šios įmokos reikalauja, tik tai reiškia, kad ta pati finansinė institucija paskolina Jums pradinės įmokos sumą ar išmoka ją tam tikros piniginės premijos formoje. Paprastai tokios paskolos pasižymi aukštais mokesčiais ir procentais, ir ne visi gali būti šiam kreditui patvirtinti. Mažiausia pradinė įmoka sudaro 5% perkamo namo. Svarbus taip pat pinigų šaltinis. Daugumoje tai Jūsų santaupos, pensijos fondo santaupos (www.ccra.gc.ca), ar dovanoti pinigai.

PARAMA siūlo aukštos proporcijos kreditus, kurie reikalauja pradinės įmokos ne mažesnės kaip 5% namo kainos ir turi būti apdrausti CMHC būsto kredito draudimo kompanijoje (žiūrėkite https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/buho/). Šis būsto kreditas turi papildomus mokesčius : draudimo mokestį ir HST, kuris mokamas draudimo kompanijai, ne PARAMAI. Draudimo mokestis pridedamas prie Jūsų būsto kredito ir įskaičiuojamas į Jūsų nuolatinius kredito mokėjimus. Atkreipkite dėmesį, kad šis kreditas PARAMOJE nebus aukštesnio procento.

Paprastas būsto kreditas reikalauja pradinės įmokos ne mažesnės nei 20% namo kainos. Šio kredito sumai nepriskaitomi jokie papildomi mokėsčiai. Jūs tik būsite atsakingi už namo įvertinimą ir mokestį teisininkui.

 

2. Namo įvertinimas

Kiekvienas skolintojas reikalauja perkamo ar perfinansuoto būsto įvertinimo. PARAMA nereikalauja įvertinimo, jeigu paskolos vertė neviršija 50% būsto vertės. Paprasto būsto kredito atveju, PARAMA užsako įvertinimą, už kuri Jūs sumokate. Aukštos proporcijos kredito atveju draudimo kompanija pati įvertina perkamą namą, o įvertinimo kainą priskaito prie paraiškos mokesčio.

 

3. Registracija

Perkant naują būstą, kredito kooperatyvas reikalauja, kad Jūs pasirinktumėte teisininką, kuris atliks visus nuosavybės certifikavimo ir registravimo darbus. PARAMA nereikalauja naudoti ypatingo teisininko, tačiau jeigu jo neturite, mes galime pasiūlyti netoliese esančius kelis teisininkus. Už juridines paslaugas susijusias su kredito ir nuosavybės registravimu bei visų būtinų dokumentų paruošimu, turėsite savo pasirinktam teisininkui sumokėti jo paties nustatytą mokestį.

 

4. PARAMOS būsto kredito paraiška

Kaip ir kiekvienai paskolai, mes reikalaujame Jūsų užpildytos kredito paraiškos, su visais privalomais priedais: pajamų liudijimu ir pirkimo sutarties kopija.

 

5. Išsimokėjimo sąlygos

Kai būsto kreditas bus patvirtintas, Jums reikės pasirinkti vieną iš keturių PARAMOS siūlomų išsimokėjimo būdų, kurių salygos skirtingos:
  1. ATDARAS, KINTAMŲ PALŪKANŲ: didelis lankstumas nustatant mokėjimų sumas ir dažnumą, bei procentų kaitą priklausomai nuo „Prime Rate“.
  2. UŽDARAS, KINTAMŲ PALŪKANŲ: 5 metų laikotarpio su kintamomis palūkanomis. Procentas daug žemesnis nei 5 metų pastovių palūkanų ir atdaros išsimokėjimo sąlygos.
  3. ATVIRAS PASTOVIŲ PALŪKANŲ: 1 metų pastovių palūkanų tačiau atdaros išsimokėjimo sąlygos.
  4. PASTOVIŲ PALŪKANŲ: kreditas „užrakintas“ tam tikram laikotarpiui (nuo 1 iki 5 metų) pagal nustatytą procentą. Jam būdingi nustatyti pastovūs mokėjimai. Kiekvienais metais Jums leidžiama šiuos mokėjimus padidinti 15% arba vieną kartą metuose papildomai numokėti nuo pagrindinės kredito sumos ne daugiau kaip 15%.